Kiel Centra Seat Model 1.0.0

License Agreement
Creative Commons <by-nc-sa>
Prerequisite commercial expansions
- Nothing -
Version of Blender
2.79

Kiel Centra seat model incl. normal and 'Mutter-Kind' seats size variants.

EN: Kiel Centra seat model incl. normal and 'Mutter-Kind' seats size variants. Model have 3 textures, all 3 sized at 2048x2048, model is ready low-poly.


Included in .zip archive:

-blend file

-all textures

-texture template

If you want to relase mod with any of my contents, please give a note that you used my things.PL: Model siedzień Kiel Centra zawierający normalną wersję i półtoraka. Siedzenie ma 3 tekstury 2048x2048 oraz jest już gotowym low-poly.


Dołączone w archiwum .rar:

-plik .blend

-wszystkie tekstury

-template tekstur

Jeżeli chcesz wykorzystać coś z mojego contentu, proszę abyś dodał o tym odpowiednią notkę.